Google+
Utskrift

Cinderella Gas - erstatter utedoen!

Opplev nesten samme komfort som hjemme... på din strømløse hytte!

 


Cinderella Gas er et propandrevet forbrenningstoalett som forbrenner avfallsproduktene urin og ekskrementer ved høy temperatur til minimal askemengde. Toalettet er et enkelt, renslig og komfortabelt do som drives av 12V og propan.

Dette betyr at Cinderella Gas kan benyttes i alle områder hvor tilgangen til 230V er begrenset eller fraværende. Spesielt godt egnet som hyttetoalett til hytter uten strøm. Erstatter utedoen / utedassen. Trenger kun 12 V DC for å drive utluftingsvifte. 

Det populære og driftssikre forbrenningstoalettet Cinderella Classic brukes nå i ca. 40 000 hytter, boliger og brakker i Norden. Basert på denne suksessen har vi utviklet Cinderella Gas, et forbrenningstoalett som drives av 12V og propan. Dette åpner for mange nye bruksområder. Nå trenger man ikke 220-240V for å kunne bruke forbrenningstoalettet Cinderella. Cinderella Gas kan benyttes i alle områder hvor tilgangen til 220-240V er begrenset eller fraværende.

Cinderella Gas er ellers lik originalen når det gjelder design, utførelse og andre brukeregenskaper.

 Cinderella Gas sine mange fordeler:

utedo gas

 • Bruker ikke 230 V strøm - hjemmekomfort på strømløse hytter!
 • Erstatter utedoen / utedassen
 • Økt brukervennlighet og høy kvalitet.
 • Optimalisert forbrenning og energiforbruk.
 • Ingen lukt ute eller inne.
 • Ikke behov for vann, avløp eller oppsamlingstank.
 • Ingen bark eller kjemikalier.
 • Tilfredsstiller høye miljøkrav.
 • Høy kapasitet, inntil 10 personer.
 • Minimal mengde restprodukt-utgjør ca. en tekopp aske etter 70 gangers bruk.
 • Avfallet er helt bakteriefritt og kan benyttes som konsentrert gjødsel.
 • Enkel tømming av askeskuffen.
 • Tar liten plass og veldig plasseringsvennlig.
 • Støysvak.
 • Enkel montering.
 • Barnesikker.
 • Kompositt skall med unike egenskaper både i styrke, varighet og sikkerhet.
 • Skandinavisk design.

 

 

 

ecovennlig

Om du velger Cinderella forbrenningstoalett som ditt hyttetoalett er det fint å vite at det er en komplett toalettløsning som er miljøvennlig..

 

 

"Utslippet til luft fra Cinderella er lavt. Konsentrasjonen ved bakkenivå vil være betydelig lavere enn aktuelle luftkvalitetskriterier og normer for CO, SO2 og HF.

Luftforurensingsbidraget av NO2 vil kunne overskride luftkvalitetskriteriet i korte perioder nær utslippstedet ved ugunstige spredningsforhold, men bakkekonsentrasjonsbidraget av NO2 er trolig ikke høyere enn det man vil få fra en moderne vedovn.

Utslippet av CO2 og CH4 er svært lave, og forbrenningstoalettet gir trolig lavere utslipp av drivhusgasser enn mange aktuelle alternative toaletter. HCI-og NH3-utslippene er lave og uten signifikant miljø- og helsemessig betydning"

Dette er konklusjonen etter at Norsk Energi har gjort en grundig vurdering av Cinderella forbrenningstoalett.

Les "Utslippsmåling/Miljøvurdering Rapport 28643-RT-0001-E04 (PDF)

Les også  miljøvurdering av hyttetoaletter (PDF)

Les også  "helse og miljøaspekter" WRS- Sweden (PDF)