LOADING

Søke resultater

Sjekk/Rens av katalysator

CATID-3 PROID-Elektriske toaletter PROID-Gas toaletter

Sjekk av katalysator

Slik sjekker dere katalysatoren:

-          Ta ut askeskuffen

-          Dra toalettet av utluftningsrøret

-          Støvsug røret, på ca 3 cm, som er sentrert i hullet der utluftningsrøret satt.

-          Hvis det høres tungt ut for støvsugeren er katalysatoren tett.

Skylling av katalysator

Slik skyller dere katalysatoren

-          Ta ut askeskuffen

-          Dra toalettet av utluftningsrøret

-          Ta toalettet med ut og sett bakenden på toalettet opp slik at toalettet peker med 45° vinkel ned mot bakken.

-          Bruk en trakt til å helle 3-4 liter med varmt vann ned gjennom røret, på ca 3 cm, som er sentrert i hullet der utluftningsrøret satt. Hvis du ikke har en god trakt tilgjengelig er det mulig å bruke toppen av en stor brusflaske.

-          La toalettet renne av seg. Vannet renner da ut der hvor askeskuffen normalt sitter.

-          Sett toalettet på plass og sett inn askeskuffen.

-          Kjør en forbrenning uten noe i toalettet.Dårlig forbrenning/lukt

CATID-11 PROID-Elektriske toaletter PROID-Gas toaletter
Dette har ofte en sammenheng med dårlig luftsirkulasjon.

Hvis du har hovedvekt av svart aske eller lukt/ute/inne følg disse punktene:

- Kontroller installasjonen
- Kontroller om katalysator er åpen
- Utfør vedlikhold på toalettet

Se relaterte artikler nederst på siden.


Blinkende/fast Gult og Rødt lys

CATID-11 PROID-Elektriske toaletter
Tømmevarsler
Det aller viktigste vedlikeholdsgrepet er å tømme askeskuff en med jevne mellomrom. Ditt toalett er utstyrt med en varslingsfunksjon
som gir deg beskjed når det er på tide å tømme askeskuff en.
Etter 100 forbrenninger så vil du få vekselvis gul og rød blink på betjeningspanelet, noe som betyr at det nå er på tide å
tømme askeskuff en. I tillegg vil du høre 10 raske pip når du løfter opp lokket.
Etter 130 forbrenninger så låses toalettet. Da lyser rød og gul lampe kontinuerlig, kombinert med jevne lydsignaler. Toalettet
kan da ikke brukes før askeskuff en har blitt tømt.
Tømmevarsler

Hvis ditt toalett er utsyrt med tømmevarsel så vil du få vekselvis gul og rød blink på betjeningspanelet etter 100 forbrenninger, noe som betyr at det nå er på tide å
tømme askeskuffen. I tillegg vil du høre 10 raske pip når du løfter opp lokket.
Etter 130 forbrenninger så låses toalettet. Da lyser rød og gul lampe kontinuerlig, kombinert med jevne lydsignaler. Toalettet
kan da ikke brukes før askeskuff en har blitt tømt.

 Askeskuff ikke på plass

Hvis askeskuffen ikke står i riktig posisjon får du synkront gult og rødt blinkende lys på toaletter produsert fra 2004.
Toaletter produsert før dette viser dette kun med rødt blinkende lys.


Video: Årlig vedlikehold

CATID-3 PROID-Elektriske toaletter PROID-Gas toaletter
Under ser du en video som viser hvordan en årlig vedlikehold kan gjennomføres. Videoen er filmet med et eldre toalett, men samme prinsippene gjelder for nyere modeller.
Videoen viser;
Rengjøring av askeskuff
Rengjøring av rørgate
Rengjøring av katalysator 
Under ser du en video som viser hvordan en årlig vedlikehold kan gjennomføres. Videoen er filmet med et eldre toalett, men samme prinsippene gjelder for nyere modeller.
Videoen viser;
 • Rengjøring av askeskuff
 • Rengjøring av rørgate
 • Rengjøring av katalysator 


De 5 beste brukertipsene

CATID-3 PROID-Gas toaletter PROID-Elektriske toaletter

 

Her er de 5 beste brukertipsene som vil være med på å forlenge levetiden på Cinderella;
Tøm askeskuffen hyppig
Rengjør innsatsen for urinsalter ved tømming (bruk varmt vann)
Påse att det er tilstrekkelig med tilluft til toalettet
Bruk pose hver gang
Utfør egenservice på toalettet
Her er de 5 beste brukertipsene som vil være med på å forlenge levetiden på Cinderella;
- Tøm askeskuffen hyppig
- Rengjør innsatsen for urinsalter ved tømming (bruk varmt vann)
- Påse att det er tilstrekkelig med tilluft til toalettet
- Bruk pose hver gang
- Utfør egenservice på toalettet

 Gult blinkende lys/ piping - ingen forbrenning

CATID-11 PROID-Elektriske toaletter
Gul blink og piping indikerer problemer med varmekrets.

Kontroller at temperatur vakten ikke har løst ut.
Hvis den ikke er utløst er varme elementet trolig defekt.
Det kan også være temperatur føler på toaletter produsert før 2009

Du finner nærmeste servicepartner HER


Vedlikehold av Cinderella

CATID-3 PROID-Elektriske toaletter PROID-Gas toaletter

 

Vedlikehold
For å sikre optimal drift på din Cinderella bør du sette av litt tid til forebyggende vedlikehold. En god tommelfi ngerregel kan
være å gjennomføre enkel vedlikehold hver gang du bytter posepakke (etter 500 deponeringer).

Vedlikehold

For å sikre optimal drift på din Cinderella bør du sette av litt tid til forebyggende vedlikehold. En god tommelfingerregel kan være å gjennomføre enkel vedlikehold hver gang du bytter posepakke (etter 500 deponeringer).


Askeskuff

Tøm askeskuffens innsats for aske. Urinsalter og fastbrente rester løses opp ved å helle i varmt vann i skålen, og la dette ligge i 15-30 min. Børst ut.
Unngå å bruke skarpe gjenstander som skader den syrefaste overflaten.


Rørgate

For å opprettholde god luftgjennomstrømming i rørgaten må den sjekkes, evt. rengjøres en gang pr. år ved normal bruk.
Koble toalettet fra røret. Ta av pipehatt og bunnlokk for T-bend. Sjekk gjennom rørgate. Bruk vanlig feieutstyr om nødvendig. Rengjør bunnlokk med dreneringshull.


Katalysator

1. Koble toalettet fra lufterøret og ta ut askeskuffen.
2. Rengjør katalysatorrøret med en kniv og støvsug godt i røret og rundt.
3. Koble toalettet til lufterøret. Hell en liter rent vann i askeskuff en mens denne står utenfor toalettet. Sett tilbake askeskuff en og kjør en forbrenning uten pose og papir. Dette vil rense katalysatoren.

 NB: Klorbaserte vaskemidler skal ikke benyttes. (Klorgassen skader all metall over tid).


Overflate renhold

Benytt vanlige rengjøringsmidler til renhold (ikke klorbaserte).
NB: Toalettet må være avkjølt.
1. Lås toalettet i åpen stilling ved å åpne toalettlokket, og hold startknappen nede i 1-2 sekunder. Luken i toalettskålen står i åpen stilling til toalettlokket legges ned igjen. En sikkerhetsfunksjon gjør at luken bare kan låses i åpen stilling ved avkjølt toalett.
2. Rengjør hele toalettskålen. Dette gjelder også vingene som er på den bevegelige delen av skålen. Legg deretter toalettlokket ned igjen. Luken til brennkammeret lukkes. Bruk eventuelt papirkluter som kan slippes ned i brennkammeret.
 
Flere tips og instruksjonsvideoer finner du på www.cinderella.as.

 Inn til service?

CATID-3 PROID-Elektriske toaletter PROID-Gas toaletter

Hvis toalettet ditt skal inn til service / vedlikehold på et serviceverksted så er det noen enkle regler du/dere bør ta hensyn til:
Askeskuffen skal være tømt og toalettet rengjort før innlevering.
Pass på å emballere toalettet skikkelig før transport. Vi anbefaler å bruke bobleplast rundt toalettet for å hindre at støtskader oppstår.
Hos enkelte forhandlere er det mulig å få leie / låne erstatningstoalett. Snakk med din lokale forhandler om dette.
 
Hvis toalettet ditt skal inn til service / vedlikehold på et serviceverksted så er det noen enkle regler du/dere bør ta hensyn til:
 • Askeskuffen skal være tømt og toalettet rengjort før innlevering.
 • Pass på å emballere toalettet skikkelig før transport. Vi anbefaler å bruke bobleplast rundt toalettet for å hindre at støtskader oppstår.
 • Hos enkelte forhandlere er det mulig å få leie / låne erstatningstoalett. Snakk med din lokale forhandler om dette.
 


Noen brukertips

CATID-3 PROID-Elektriske toaletter PROID-Gas toaletter
For å forlenge levetiden på ditt Cinderella toalett og sikre god forbrenning kan man med enkle grep utføre følgende:
Vær påpasselig med valg av forbrenningstid. På eldre toaletter bør du som hovedregel velge "stor mann". Husk at "vått avfall" bruker lenger tid å forbrenne enn "tørt avfall".
Rengjøring av toalettet gjøres på vanlig måte med klut og såpevann. NB: Klorbaserte vaskemidler skal ikke benyttes. (klorgassen skader all metall over tid)
Kontroller en gang i året at hele ventilasjonsrøret er rent og fritt for hindringer. Sjekk også at pipehatten sitter som den skal. 
Trekk ut askeskuffen. Sett støvsugeren i det minste røret (ca. 3 cm i diameter) i utluftingskanalen på bakveggen. La støvsugeren gå i 2-3 minutter- Dette gjøres for å rense katalysatoren.
Avfallet kan forsteine seg i askeskuffen. Dette er salter fra menneskekroppen. Dette løses enkelt opp med å helle varmt vann i skuffen og la det stå ca 30 min. Deretter kan restene børstes ut. Unngå å skrape askeskuffen med metall. Levetiden på askeskuffen vil da forlenges.
Trekk gjerne ut støpselet når dere drar fra hytten/boligen hvis det er fare for lyn og torden. Dette kan gjøres etter at den gule lampen er slukket, batteriet vil holde viften i gang under etterbrenning og avkjøling.
For å forlenge levetiden på ditt Cinderella toalett og sikre god forbrenning kan man med enkle grep utføre følgende:
 • Trekk gjerne ut støpselet når dere drar fra hytten/boligen hvis det er fare for lyn og torden. Dette kan gjøres etter at den gule lampen er slukket, batteriet vil holde viften i gang under etterbrenning og avkjøling.
 • Rengjøring av toalettet gjøres på vanlig måte med klut og såpevann. NB: Klorbaserte vaskemidler skal ikke benyttes. (klorgassen skader all metall over tid)
 • Kontroller en gang i året at hele ventilasjonsrøret er rent og fritt for hindringer. Sjekk også at pipehatten sitter som den skal. 
 • Trekk ut askeskuffen. Sett støvsugeren i det minste røret (ca. 3 cm i diameter) i utluftingskanalen på bakveggen. La støvsugeren gå i 2-3 minutter- Dette gjøres for å rense katalysatoren.
 • Avfallet kan forsteine seg i askeskuffen. Dette er salter fra menneskekroppen. Dette løses enkelt opp med å helle varmt vann i skuffen og la det stå ca 30 min. Deretter kan restene børstes ut. Unngå å skrape askeskuffen med metall. Levetiden på askeskuffen vil da forlenges.


Rødt og Grønt blinkende lys- Vifte går ikke.

CATID-11 PROID-Elektriske toaletter PROID-Gas toaletter
Kontroller at viftebladene ikke blir forhindret fysisk av skitt eller andre ting i å gå rundt.

 • Trekk toalettet av utluftningsrøret
 • Se inn i bakenden der utluftningsrøret satt. Du skal se viftebladene der inne.
 • Prøv å snurre på viftebladene
Hvis viftebladene er tunge å dra rundt blir viften forhindret.
Rens viften for skitt med f.eks. en stanley/tapet kniv.

Er derimot viftebladene lett å dytte rundt er det sannsynligvis viften som er defekt og må byttes.

Viften kan kjøpes hos våre servicepartnere som du finner HER
Eller bestilles på vår netthandel HER


Lukemekanisme lukker ikke og gir ”rødblink” med piping

CATID-11 PROID-Elektriske toaletter PROID-Gas toaletter

Dette skyldes ofte en pose i klem som forhinderer luken i å lukke ordentlig.

Følg denne prosedyren når toalettet er kaldt.

- Trekk ut askeskuffen og kontrollerer om det er en pose/poserester i klem i toppen av brennkammeret.
- Fjern posen/poserestene du kommer til.
- Få luken til å stå i åpen posisjon.
- Fjern resterende poseresten ovenifra.

Trenger du ytterligere bistand er du velkommen til å ta kontakt.

Du finner nærmeste servicepartner HER

 Sikringen/jordfeilsbryteren løser ut

CATID-11 PROID-Elektriske toaletter

Dette tyder på kortsluttning/jordfeil i toalettet.
Mest sannsynlig ligger denne feilen i varmelementet og må skiftes ut.

Finn nærmeste servicepunkt HER


 Cinderella CLASSIC

CATID-12 PROID-Elektriske toaletter
Cinderella Classic er et moderne elektrisk forbrenningstoalett, der avfallsproduktene urin og ekskrementer forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde.
Toalettet kan benyttes overalt der det finnes elektrisitet som i fritidsboliger, hytter, arbeidsbrakker og båter. Toalettet trenger ikke vann for å fungere. Askemengden etter normalt bruk av 5 personer i en uke får plass i en vanlig tekopp.

Cinderella Classic er et moderne elektrisk forbrenningstoalett, der avfallsproduktene urin og ekskrementer forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde.
Toalettet opererer på strøm og kan benyttes overalt der det finnes elektrisitet som i fritidsboliger, hytter, arbeidsbrakker og båter.
Toalettet trenger ikke vann for å fungere. Askemengden etter normalt bruk av 5 personer i en uke får plass i en vanlig tekopp.
 
 


Brukerveiledning Classic 2012

CATID-2 PROID-Elektriske toaletter
Her er brukerveiledningen for Cinderella Classic

Installere Cinderella for Strøm

CATID-2 PROID-Elektriske toaletter
Slik installerer du Cindella Classic på Strøm

Luft inn i toalettrommet:
• Luft til toalettrommet skal komme fra friluft gjennom
yttervegg (ventil – min Ø 160mm / 201 cm2)
Toalettet suger luft ut fra toalettrommet. Man må derfor
ha en godt dimensjonert innluftsventil i vegg eller gulv rett
under toalettet (husk å rengjøre ventilen jevnlig). Ventilen
må alltid stå åpen. For å hindre nedkjøling av toalettrommet,
bør ventilen monteres nært toalett, alternativt kan man lage
ventil i gulv under toalettet. Unngå luftespalte/hull i dør til
toalettrom. Det er viktig at toalettets luftbehov ikke kommer
i konflikt med f.eks ildsted eller kjøkkenvifte. Åpne vindu/
dører er ikke en god løsning siden disse åpnes og lukkes ved
andre behov.
• Uttrekksvifte på toalettrommet skal ikke brukes.
Uttrekksvifte som monteres på toalettrom for å kvitte seg med lukt/fukt, vil forbruke den lufta toalettet har behov for, og
toalettets luftbalanse forstyrres. Dette fører til dårlig forbrenning, katalysatoren vil tette seg igjen og vond lukt vil oppstå.
I et rom med Cinderella, vil toalettet ta seg av lukt/fukt når viften på toalettet går.

Luft inn i toalettrommet:

• Luft til toalettrommet skal komme fra friluft gjennom
yttervegg (ventil – min Ø 160mm / 201 cm2)
Toalettet suger luft ut fra toalettrommet. Man må derfor
ha en godt dimensjonert innluftsventil i vegg eller gulv rett
under toalettet (husk å rengjøre ventilen jevnlig). Ventilen
må alltid stå åpen. For å hindre nedkjøling av toalettrommet,
bør ventilen monteres nært toalett, alternativt kan man lage
ventil i gulv under toalettet. Unngå luftespalte/hull i dør til
toalettrom. Det er viktig at toalettets luftbehov ikke kommer
i konflikt med f.eks ildsted eller kjøkkenvifte. Åpne vindu/
dører er ikke en god løsning siden disse åpnes og lukkes ved
andre behov.
• Uttrekksvifte på toalettrommet skal ikke brukes.
Uttrekksvifte som monteres på toalettrom for å kvitte seg med lukt/fukt, vil forbruke den lufta toalettet har behov for, og
toalettets luftbalanse forstyrres. Dette fører til dårlig forbrenning, katalysatoren vil tette seg igjen og vond lukt vil oppstå.
I et rom med Cinderella, vil toalettet ta seg av lukt/fukt når viften på toalettet går.

Luft ut – rørmontering

• Maksimalt 5,5 meter rør, fire 30 graders bend, eller to 45 graders bend i tillegg til T-bendet. For langt rør, eller for mange
bend vil skape mottrykk. En ideell montering går loddrett opp fra T-bendet, uten bend, og over tak, hvor ”skorsteinseffekten”
vil avhjelpe viften.
• Minimum 110 mm glatte rør hele veien. Fleksible rør, mindre dimensjoner skal ikke benyttes. Selv korte strekk med fleksible
rør eller rør med mindre dimensjoner vil skape mottrykk. Sjekk derfor at ved evt. tidligere takgjennomføringer ol. er minimum
110 mm glatte rør.
• Har man behov for lengre rør, skal 160mm rør benyttes (inntil 8 meter) – uten flere bend enn T-bendet.
• Røret skal avsluttes minimum 600 mm over punktet hvor røret går gjennom taket. Det er ikke nødvendig å montere røret
over mønet / høyeste punkt på taket.
• Medfølgende pipehatt er dimensjonert for nødvendig luftbalanse og skal benyttes. Det er flere kunder som har fått unødvendige
serviceutgifter på grunn av alternativ løsning.
• Eksterne vifter skal ikke brukes på avtrekksrøret. Eksterne vifter på avtrekksrøret vil forrykke luftbalansen i toalettet.
• Man bør unngå at pipa ender opp i et område som kan skape nedslag, f.eks. rett under et høydedrag, eller under et større tak.
 installasjon elek.png 


Cinderella COMFORT

CATID-12 PROID-Elektriske toaletter
Cinderella Classic er et moderne elektrisk forbrenningstoalett, der avfallsproduktene urin og ekskrementer forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde.
Toalettet kan benyttes overalt der det finnes elektrisitet som i fritidsboliger, hytter, arbeidsbrakker og båter. Toalettet trenger ikke vann for å fungere. Askemengden etter normalt bruk av 5 personer i en uke får plass i en vanlig tekopp.
Cinderella Comfort er et nytt konsept innen forbrenningstoalett systemer. Med dette systemet får du et vesentlig bedre inneklima og samme komfortable toalett opplevelse som hjemme.  Toalettet er basert på markedsleder Cinderella Classic, som er solgt til mer enn 40 000 kunder i Norden. Toalettet trenger ikke vann eller avløp. Urin og ekskrementer forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde.
Toalettet har fått benevnelsen “Comfort” fordi det medfører et vesentlig bedre inneklima enn med de tradisjonelle forbrennings-toalettene. All luft til forbrenningen hentes fra utsiden av hytta. Ingen luft tas fra toalettrommet, noe som kan medføre nedkjøling av rommet. Toalettet tilfredsstiller moderne tetthets krav og har en ny type antibakterielt sete.
 


Lukemekanisme åpner ikke ved varmt toalett

CATID-11 PROID-Gas toaletter PROID-Elektriske toaletter
Sjekk for 0,1 mm klaring i forkant mellom øvre kant av forbrenningskammer og forbrenningslokk ved kald do. Obs. for svak motor/sluring i gear.(bytt motor)Gul og grønn lampe blinker/ingen forbrenning

CATID-11 PROID-Elektriske toaletter PROID-Gas toaletter
Det er feil med Termoelement (temperaturføler), brudd eller kortslutning.
Termoelementet må byttes.

Termoelementet kan kjøpes hos våre servicepartnere som du finner HERVask av skål

CATID-3 PROID-Elektriske toaletter PROID-Gas toaletter
Når du skal vaske skålen, må du først få luken til å stå i åpen posisjon.

Hvis du har ett toalett med 2 knapper gjør du følgende:

 • Trykk på knappen så du hører lukemekanismen starter.
 • Når det er ett sekunds stillhet, luken står i åpen posisjon, åpner du opp lokket. Dette avbryter lukemekanismen. 


Hvis du har ett toalett med 1 knapp gjør du følgende:

 • Åpne lokket
 • Trykk på knappen til luken står i åpen posisjon

 
Rengjør skålen. Spesielt viktig er vingene og oppunder skålen i fremkant.
Unngå vaskemidler med slipende effekt og klor. 
Vifte/Toalett dør sakte

CATID-11 PROID-Elektriske toaletter
Dette kan skje hvis det er kortsluttning i batteriet eller vifte.

Prøv i første omgang å dra av kabelskoen på batteriet.
Hvis feilen forsvinner - bytt batteri.
Hvis feilen ikke forsvinner - bytt vifte.

Batteriet eller viften kan kjøpes hos våre servicepartnere som du finner HER
Eller bestilles på vår netthandel HER


Rødt, gult og grønt blinkende lys, 10 pip

CATID-11 PROID-Gas toaletter
Hvis det blinker både Rødt, Gult og Grønt på ditt gasstoalett indikerer dette at det er problemer med brennerviften.

Kontroller om det er støv i risten over viften som kan gi viften problemer med å gå rundt. Støvsug om dette er tilfelle. Hvis dette ikke hjelper må den byttes. 


Cinderella MOTION

CATID-12 PROID-Caravan og bobil PROID-Gas toaletter
cinderellamotion.jpg
Cinderella Motion er et nytt forbrenningstoalett for caravan og mobile enheter.
Ingen septik, ingen vann.
Minimum avfallshåndtering. Kun ren aske.
Høy kvalitet, kapasitet: 5-6 personer.
Drevet av propan
E-sertifisert
Toalettet er utviklet i samarbeid med Cabby Caravan ab - Sverige.
Cinderella Motion er et nytt forbrenningstoalett for caravan og mobile enheter.
Ingen septik, ingen vann.
Minimum avfallshåndtering. Kun ren aske.
Høy kvalitet, kapasitet: 5-6 personer.
Drevet av propan
E-sertifisert
Toalettet er utviklet i samarbeid med Cabby Caravan ab - Sverige.


Vifte går ikke men toalettet virker ellers

CATID-11 PROID-Elektriske toaletter
Sjekk om viften blir forhindret fysisk av skitt eller andre ting.

 • Trekk toalettet av utluftningsrøret
 • Se inn i bakenden der utluftningsrøret satt. Du skal se viftebladene der inne.
 • Prøv å snurre på viftebladene
Hvis viftebladene er tunge å dra rundt blir viften forhindret.
Er den derimot lett å dytte rundt er det sannsynligvis viften som er defekt og må byttes.

Batteriet kan kjøpes hos våre servicepartnere som du finner HER
Eller bestilles på vår netthandel HER 


Doen er svart inne i skallet. Blåser forbrenningsgassene ut av innsugingsrør

CATID-11 PROID-Gas toaletter PROID-Elektriske toaletter
For dårlig luftgjennomstrømming. Tett katalysator.Vifte stopper ikke etter nedkjøling

CATID-11 PROID-Gas toaletter PROID-Elektriske toaletter

Dette oppstår hvis temperaturføler er defekt og må trolig byttes.

Du finner nærmeste servicepartner HER God montering lang levetid

CATID-2 PROID-Gas toaletter PROID-Elektriske toaletter
avgjørende. Velg plassering av toalettet 2. Sørg for luft inn i toalettrommet 3. Monter utluftingsrørene, pipe og pipehatt 4. Koble toalettet til strøm og utluftingsrøret God montering – lang levetid or å få best mulig forbrenning, og sikker drift over lengre tid, er et viktig med rikelig innluft og riktig montert utluftingsrør. Følg eiledningen nøye og du vil få glede av ditt forbrenningstoalett mange år. oalettets viktigste forutsetning for god funksjon, er riktig mon-tering. En god montering vil gi optimale trekkforhold under drift. eilmontering kan resultere i dårlig forbrenning, lukt og andre roblemer. Oppstår det feil i luftbalansen som følge av for liten lgang på innluft, eller for stor motstand i rørgaten, vil dette over d gi gradvis dårligere funksjon og forbrenning. Toalettet kan i å henseende sammenlignes med et ildsted, hvor god trekk er Det anbefales å se medfølgende DVD eller monteringsvideo på www.cinderella.as før man går i gang med montering. Det er i prinsippet 4 hovedsteg som skal følges: Fdvi TFptitis1.  
Ved feil montering av Cinderella opphører brukers reklamasjonsrett. Ta kontakt med forhandler/ produsent for råd og tips til rørmontering. Korrekt montering vil sikre lang levetid på toalettet!  
Cinderella er godkjent for bruk i våtrom (IP 34) og kan stå i rom uten oppvarming. Toalettet trenger ikke festes til gulv. Toalettet tar inn luft gjennom luftespalter på toalettets underside. Underlaget skal være hardt og flatt - ikke teppeunderlag. Cinderella kan stå på gulv med varmekabler. Det er ingen minstekrav til plassering i forhold til brennbart materiale. Ventilen skal være en godt dimensjonert innluftsventil (ven-til – min Ø 160mm / 201 cm2). Monteres helst i vegg eller gulv rett under toalettet Ventilen må alltid stå åpen. Husk å rengjøre ventilen jevnlig. Unngå luftespalte/hull i dør til toalettrom. Det er viktig at toalettets luftbehov ikke kommer i konflikt med f.eks ildsted eller kjøkkenvifte. Åpne vinduer/dører er ikke en god løsning siden disse åp-nes og lukkes ved andre behov. Uttrekksvifte på toalettrommet skal ikke brukes. I et rom med Cinderella, vil toalettet ta seg av lukt/fukt når viften på toalettet går. . Velg plassering av toalettet 2. Sørg for luft inn i toalettrommet oalettet suger luft ut fra toalettrommet. Har du ikke en eksiste-rende innluftventil i rommet anbefales det å montere ny ventil å nært toalettet som mulig. 1• • • Ts• • • • • • •  

 

 

God montering – lang levetid


For å få best mulig forbrenning, og sikker drift over lengre tid, er det viktig med rikelig innluft og riktig montert utluftingsrør. Følg veiledningen nøye og du vil få glede av ditt forbrenningstoalett i mange år.

Toalettets viktigste forutsetning for god funksjon, er riktig montering. En god montering vil gi optimale trekkforhold under drift. Feilmontering kan resultere i dårlig forbrenning, lukt og andre problemer. Oppstår det feil i luftbalansen som følge av for liten tilgang på innluft, eller for stor motstand i rørgaten, vil dette over tid gi gradvis dårligere funksjon og forbrenning. Toalettet kan i så henseende sammenlignes med et ildsted, hvor god trekk er avgjørende.

Det anbefales å se medfølgende DVD eller monteringsvideo på www.cinderella.as før man går i gang med montering.


Det er i prinsippet 4 hovedsteg som skal følges:

 

 • Velg plassering av toalettet
 • Sørg for luft inn i toalettrommet
 • Monter utluftingsrørene, pipe og pipehatt
 • Koble toalettet til strøm og utluftingsrøret

Velg plassering av toalettet

 

• Cinderella er godkjent for bruk i våtrom (IP 34) og kan stå i rom uten oppvarming. Toalettet trenger ikke festes til gulv.
• Toalettet tar inn luft gjennom luftespalter på toalettets underside. Underlaget skal være hardt og fl att - ikke teppeunderlag.
• Cinderella kan stå på gulv med varmekabler. Det er ingen minstekrav til plassering i forhold til brennbart materiale.

 


Sørg for luft inn i toalettrommet
Toalettet suger luft ut fra toalettrommet. Har du ikke en eksisterende
innluftventil i rommet anbefales det å montere ny ventil
så nært toalettet som mulig.
• Ventilen skal være en godt dimensjonert innluftsventil (ventil
– min Ø 160mm / 201 cm2).
• Monteres helst i vegg eller gulv rett under toalettet
• Ventilen må alltid stå åpen. Husk å rengjøre ventilen jevnlig.
• Unngå luftespalte/hull i dør til toalettrom.
• Det er viktig at toalettets luftbehov ikke kommer i konfl ikt
med f.eks ildsted eller kjøkkenvifte.
• Åpne vinduer/dører er ikke en god løsning siden disse åpnes
og lukkes ved andre behov.
• Uttrekksvifte på toalettrommet skal ikke brukes. I et rom
med Cinderella, vil toalettet ta seg av lukt/fukt når viften på
toalettet går.

Se relaterte artikkler "installasjon av Cinderella" for mer informasjon


Grønn lampe blinker

CATID-11 PROID-Elektriske toaletter
Dette er ett tegn på att toalettet lader batteriet.
Hvis toalettet blinker grønt i mer enn 48 timer er batteriet defekt og må byttes.

Hvis batteriet ikke skiftes, kan dette resultere i feil på kretskort.

Batteriet kan kjøpes hos våre servicepartnere som du finner HER
Eller bestilles på vår netthandel HER


Enkelte lys eller knapper på kontrollpanel virker ikke

CATID-11 PROID-Gas toaletter PROID-Elektriske toaletter
Det har trolig oppstått ett problem med kontrollpanelet og må byttes.

Kontrollpanelet kan kjøpes hos våre servicepartnere som du finner HER
Eller bestilles på vår netthandel HER


Hvordan rengjøre rørgaten

CATID-3 PROID-Elektriske toaletter PROID-Gas toaletter
Den enkleste løsningen er å bruke ett pipefeiesett.
Dra kosten gjennom røret 2-3 ganger avhengig av hvor mye skitt det er i røret.
Vi anbefaler rens av rørgaten en gang i året.
Spesiellt viktig er det å rengjøre t-bend og bunnlokk. Dette kan gjøres ved at man enten tar av t-bendet og rengjør det separat, eller montert på utluftingsrør.
Påse også at dreneringshullet i bunnlokk er åpent!

Test 


Knappene fungerer bare av og til

CATID-11 PROID-Elektriske toaletter
Hvis du har kontrollpanel med to knapper og det ikke er respons når du trykker på dem så prøver du følgende:

Hold stor mann inne i 3 sekunder, legg merke til om det pep i toalettet/alle lysene lyste.
Prøv det samme med liten mann.

Hvis det pep/lyste ved trykk på en av knappene, men ikke på den andre så henger den ene knappen inne og kontrollpanelet må byttes.
Dette er en kurant sak å skifte for de fleste og kan bestilles på netthandelen her: http://cinderella.mamutweb.com/Shop/List
 


Installere Cinderella for Gas

CATID-2 PROID-Gas toaletter
Slik installerer du Cinderella Gas

 
Monter utluftingsrørene, pipe og pipehatt

 Monter utluftingsrørene, pipe og pipehatt

Det er flere måter å montere utluftingsrørene på, alt etter om du skal ta det direkte gjennom veggen eller gå rett opp
gjennom tak. Under ser du noen prinsipper for montering som må følges.
 • Maksimalt 4 meter rør. For langt rør eller for mange bend vil skape mottrykk. En ideell montering går loddrett opp fra Tbendet, uten bend og over tak hvor skorsteinseff ekten vil avhjelpe vifta.
 • Minimum 110 mm glatte rør hele veien. Fleksible rør, mindre dimensjoner skal ikke benyttes. Selv korte strekk med fleksible rør eller rør med mindre dimensjoner vil skape mottrykk. Sjekk derfor at evt. tidligere takgjennomføringer ol. er minimum 110 mm glatte rør.
 • Har man behov for lengre rør, skal 160mm rør benyttes (inntil 8 meter) - uten flere bend enn T-bendet (monteres fra T-bend).
 • Røret skal avsluttes minimum 600 mm over punktet hvor røret går gjennom taket. Det er ikke nødvendig å montere røret over mønet / høyeste punkt på taket.
 • Eksterne vifter skal ikke brukes på avtrekksrøret. Eksterne vifter på avtrekksrøret vil forrykke luftbalansen i toalettet.
 • Påse at takgjennomføring er ihht. byggeforeskrifter. Kontakt håndverker hvis du er usikker.
 • Ved gjennomgang i vegg skal senter i hullet være 415 mm fra gulv. Påse at toalettet står plant. Blir det spenn på grunn av skjev montering kan det oppstå ulyd i vifta.
 • Bruk minimum 111 mm hullsag til hull i tak og/-eller vegg. Større dimensjoner kan benyttes, da må røret fores rundt med silikon/glava - en slik montering vil redusere risikoen for strukturbåren støy fra vifta.
 • Medfølgende pipehatt er dimensjonert for nødvendig luftbalanse og skal benyttes.
 • Man bør unngå at pipa ender opp i et område som kan skape nedslag, f.eks. rett under et høydedrag eller under et større tak.
 • Trykk pipehatten ned på røret til det stopper i mothakene i hatten. Ikke trykk for hardt, da vil røret gå over mothakene.

gasmontering.pngGrønn lampe blinker/ingen forbrenning

CATID-11 PROID-Elektriske toaletter
Sjekk at begge ”dip- switcher” (1-2) oppe til høyre på kretskort står til venstre.


Brukerveiledning Classic 2008

CATID-2 PROID-Elektriske toaletter

Her er brukerveiledningen for Cinderelle Classic produsert frem til 2008.Tilleggsressurser:

Doen starter opp av seg selv

CATID-11 PROID-Elektriske toaletter

Det har trolig oppstått ett problem med kontrollpanelet og må byttes.

Kontrollpanelet kan kjøpes hos våre servicepartnere som du finner HER
Eller bestilles på vår netthandel HERToalettet prøver å tenne, men det kommer ikke gass

CATID-11 PROID-Gas toaletter
Dette kan komme av følgende feil:

1. Det er tomt for gas.
2. Defekt Magnetventil
3. Defekt Tennbox 


Vifta går ikke ved varmt toalett når nettstrøm frakoples

CATID-11 PROID-Elektriske toaletter
Dette kan skje hvis batteriet er utladet eller defekt.
Hvis dette ikke endrer seg etter at toalettet har stått tilkoblet i 48 timer må batteriet trolig byttes.

Hvis batteriet ikke skiftes, kan dette resultere i feil på kretskort.

Batteriet kan kjøpes hos våre servicepartnere som du finner HER
Eller bestilles på vår netthandel HERPiping med nettstrøm frakoplet

CATID-11 PROID-Elektriske toaletter
Batterispenningen er for lav.
Koble til nettspenning i 48 timer for å lade opp batteriet.
Hvis dette ikke hjelper må batteriet trolig skiftes.

Batteriet kan kjøpes hos våre servicepartnere som du finner HER
Eller bestilles på vår netthandel HER


Brukerveiledning Classic 2011

CATID-2 PROID-Elektriske toaletter
Her er brukerveieldningen for Cinderella Classic.
Gjeldende for toaletterer produsert fra 2011

Brukerveiledning Gas

CATID-2 PROID-Gas toaletter
Her er brukerveiledningen for Cinderella Gas


Tilleggsressurser:

Cinderella GAS

CATID-12 PROID-Gas toaletter

Cinderella Gas er et propandrevet forbrenningstoalett som forbrenner avfallsproduktene urin og ekskrementer ved høy temperatur til minimal askemengde.
Cinderella Gas baserer seg på kvaliteten fra Cinderella Classic, men benytter gass (propan) som energikilde. Dette betyr at Cinderella Gas kan benyttes i alle områder hvor tilgangen til 230V er begrenset eller fraværende.
Spesielt godt egnet til hytter uten strøm. Trenger kun 12 V DC for å drive utluftingsvifte.


Cinderella poser

CATID-12
Cinderella originale poser er utviklet spesielt for Cinderella forbrenningstoalett. Vi som produsent har full kontroll med posens kvalitet, miljøfaktorer og produksjonsmetoder. Vi har etter flere års forskning kommet frem til konklusjoner på at posens kvalitet er essensiell for å sikre Cinderella-en et ”langt liv” og holde servicebehovet nede.  

Cinderella originale poser er utviklet spesielt for Cinderella forbrenningstoalett. Vi som produsent har full kontroll med posens kvalitet, miljøfaktorer og produksjonsmetoder. Vi har etter flere års forskning kommet frem til konklusjoner på at posens kvalitet er essensiell for å sikre Cinderella-en et ”langt liv” og holde servicebehovet nede.  
Originalposer skal alltid benyttes under garantiperioden (2 år) og reklamasjonsperioden (5 år). Oppstår det feil / følgeskader fordi andre poser er benyttet vil hele ansvaret legges på kunden.
Cinderella originale poser er utviklet spesielt for Cinderella forbrenningstoalett. Vi som produsent har full kontroll med posens kvalitet, miljøfaktorer og produksjonsmetoder. Vi har etter flere års forskning kommet frem til konklusjoner på at posens kvalitet er essensiell for å sikre Cinderella-en et ”langt liv” og holde servicebehovet nede.  
Originalposer skal alltid benyttes under garantiperioden (2 år) og reklamasjonsperioden (5 år). Oppstår det feil / følgeskader fordi andre poser er benyttet vil hele ansvaret legges på kunden.Originalposer skal alltid benyttes under garantiperioden (2 år) og reklamasjonsperioden (5 år). Oppstår det feil / følgeskader fordi andre poser er benyttet vil hele ansvaret legges på kunden.
Kjøp poser hos din lokale forhandler eller bestill på netthandel!


Cinderella krakk

CATID-12

En fin fotskammel laget spesielt for barn. Spesialutviklet for Cinderella av industridesigner. Produsert i plastmateriale i et design som står fint til Cinderella Classic og Gas.
Utformingen på krakken passer også til eldre utgaver av Cinderella. Overflaten er sklisikret.
(Skammelen tåler belastning opp til 90 kg.)
Bredde:34 cm
Høyde: 12 cm
Dybde: 24 cm
Kjøp den hos din lokale forhandler eller bestill på netthandel!
En fin fotskammel laget spesielt for barn. Spesialutviklet for Cinderella av industridesigner. Produsert i plastmateriale i et design som står fint til Cinderella Classic og Gas.
Utformingen på krakken passer også til eldre utgaver av Cinderella. Overflaten er sklisikret.
(Skammelen tåler belastning opp til 90 kg.)
Bredde:34 cm
Høyde: 12 cm
Dybde: 24 cm
Kjøp den hos din lokale forhandler eller bestill på netthandel!


Koble til røret, gass og 12V

CATID-2 PROID-Gas toaletter
4. Koble toalettet til utluftingsrøret, gass og 12V  
• Medfølgende rørstuss (430 mm) presses inn i gummipakningen på bakveggen til av-  
merking på røret. Røret kan kappes til ønsket lengde - rens plastflis fra kuttet på røret.  
• Bruk såpe og vann, eller matolje på alle rørendene for enklere sammenføyning.  
Gass:  
• Propanslangen kobles til standard husholdningsflaske, evt. sentralanlegg med 30mBar  
trykk.  
Elektrisitet / 12 V:  
• Drift via 12V– Bruk medfølgende ledning (hvit). De løse endene på ledningen kobles til  
batteri 12V. (NB! Brun+ og Blå-)  
• Drift via 220-240V– Omformer (230 V AC -> 12 V DC) kobles til ledningsendene. (NB!  
Brun+ og Blå-)  
12V kan besørges av for eksempel solstrømanlegg, fritidsbatteri eller omformer fra 220-  
240V. Det er viktig at man benytter tykke nok ledninger for å unngå spenningsfall.  
Ved forlengelse av medfølgende ledning mellom toalett og batteri, skal det benyttes riktig  
tykkelse på kabel.  
• Forlengelse inntil 1,9m benytt 0,75mm2  
• Forlengelse inntil 3,9m benytt 1,5mm2  
• Forlengelse inntil 6,4m benytt 2,5mm2.  
(Ved behov for ytterligere lengde kontakt Ecotech AS for vurdering.)  

 Koble toalettet til utluftingsrøret, gass og 12V  

• Medfølgende rørstuss (430 mm) presses inn i gummipakningen på bakveggen (25mm). Røret kan kappes til ønsket lengde - rens plastflis fra kuttet på røret.  
• Bruk såpe og vann, eller matolje på alle rørendene for enklere sammenføyning.  
Gass:  
• Propanslangen kobles til standard husholdningsflaske, evt. sentralanlegg med 30mBar  
trykk.  
Elektrisitet / 12 V:  
• Drift via 12V– Bruk medfølgende ledning (hvit). De løse endene på ledningen kobles til  
batteri 12V. (NB! Brun+ og Blå-)  
• Drift via 220-240V– Omformer (230 V AC -> 12 V DC) kobles til ledningsendene. (NB!  
Brun+ og Blå-)  
12V kan besørges av for eksempel solstrømanlegg, fritidsbatteri eller omformer fra 220-  
240V. Det er viktig at man benytter tykke nok ledninger for å unngå spenningsfall.  
Ved forlengelse av medfølgende ledning mellom toalett og batteri, skal det benyttes riktig  
tykkelse på kabel.  
• Forlengelse inntil 1,9m benytt 0,75mm2  
• Forlengelse inntil 3,9m benytt 1,5mm2  
• Forlengelse inntil 6,4m benytt 2,5mm2.  
(Ved behov for ytterligere lengde kontakt Ecotech AS for vurdering.)  


Cinderella poseholder

CATID-12

Praktisk og fin poseholder i plast. Designet i form og farge som står fint til Cinderella Classic og Cinderella Gas. Posene beholder sin passform som forenkler isetting i toalettet. (Rommer inntil 50 stk. poser.)
Mål:
Bredde 7 cm
Høyde 17,5 cm
Dybde 21 cm
Kjøp den hos din lokale forhandler eller bestill på netthandel!
Praktisk og fin poseholder i plast. Designet i form og farge som står fint til Cinderella Classic og Cinderella Gas. Posene beholder sin passform som forenkler isetting i toalettet. (Rommer inntil 50 stk. poser.)
Mål:
Bredde 7 cm
Høyde 17,5 cm
Dybde 21 cm
Kjøp den hos din lokale forhandler eller bestill på netthandel!


Copyright © 2012         Ecotech AS